Kinderen

Kinderen kunnen allerlei klachten hebben.
Geregeld krijg ik ouders met hun kinderen op consult met de vraag of ik de oorontsteking of bronchitis ook homeopathisch kan behandelen. Na een of twee consulten zeggen ouders vaak
“ik heb mijn kind weer terug”.

Tegenwoordig zie ik ook weer een aantal kinderen met krentenbaard, hoesten, benauwdheid, huiduitslag of slapeloosheid, dit vraagt een individuele aanpak.

Het is ook mogelijk om kinderziekten met homeopathie te begeleiden. Wat  de ouders dan zien is dat hun kind veel rustiger de ziekte doormaakt bijvoorbeeld bij mazelen, rode hond, waterpokken. De kinderziekten worden met homeopatische middelen begeleid, b.v.  bij waterpokken heeft een kind veel minder last van de prikkende jeuk zodat iedereen ‘s nachts kan slapen en bij bijvoorbeeld mazelen kunnen we de kinderen begeleiden zodat ze er goed doorheen komen. Het is heel belangrijk dat de uitslag op de huid niet onderdrukt wordt. Ik  zie hoe een kind na het doormaken van een kinderziekte ineens gegroeid is, steviger is geworden.
Ook zie ik veel kinderen waar A.D.H.D. is gediagnostiseerd, een gebied waar de homeopathie veel kan doen , net als bij verschillende angsten en/of  woedeuitbarstingen die kinderen kunnen hebben.De homeopathie kan ook enorme vooruitgang boeken bij  autistische kinderen.